Home > Stop 0x0000007e > Blue Screen 0x0000007e Vista

Blue Screen 0x0000007e Vista

Contents

Bild 3: Analysera resultatet En detaljerad förklaring av stoppkoden (i exemplet kan du se att kärnan påträffade felet EXCEPTION_DOUBLE_FAULT (8), dvs. Så här gör du om du måste använda Felsäkert läge för att ta bort eller inaktivera komponenter: Starta om datorn, tryck F8 för att visa listan Avancerade startalternativ och välj Felsäkert Klicka här om du vill visa självstudiekursen om felsökningsprogrammet i Windows. – Obs! Du måste köra fullständig systemdiagnostik. 3 Om diagnostiktesterna körs utan fel kör du en fullständig filsystemkontroll från återställningskonsolen (chkdsk /f /r) för att identifiera och (möjligen) åtgärda skadade data. 4 Om this contact form

Målet med felsökningen är att hitta den drivrutinen och antingen avaktivera eller byta ut den. STOP 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXEPTION_NOT_HANDLED) STOP 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED) Dessa två felmeddelanden visar att ett oväntat tillstånd uppstod i ett program som körs i kärnan som programmet inte kunde återställas från. Det beror nästan alltid på att: En drivrutin försöker få åtkomst till en minnessida som inte finns Ett oväntat fel uppstår i en systemtjänst (till exempel virussökning) Skadat eller felaktigt installerat När någon av de här stoppkoderna visas har följande inträffat: 1 Systemet har slutfört självtest vid start (POST). 2 Systemet har läst in NTLDR och överfört kontroll över startprocessen till NTOSKRNL

0x0000007e Windows 7

Artikeln gäller för Microsoft Windows Vista. Det sätt som de här felmeddelanden visas på är ursprunget till termen blåskärmsfel eller "Blue Screen of Death". Första gången du använder felsökningsverktyget för att öppna en dumpfil för ett system måste du vänta en stund, medan symbolinformationen hämtas i bakgrunden, innan informationen visas. Det krävs administratörsbehörighet för att installera verktyget.

Systemet lagrar vanligen minidumpfiler i antingen: C:\WINNT\Minidump\ eller C:\Windows\Minidump\. De flesta av er har troligen sett nv4_disp.sys i samband med det här blåskärmsfelet. Butik Support Community Mitt konto Butik Support Community ×Close Kunskapsbank Svenska العربية Česky Deutsch English Español 日本語 Dansk Suomi Français Italiano Türkçe Stop 0x0000007e 0xffffffff80000003 Du kan troligen inte förhindra att det här felet uppstår igen genom att installera om Windows.

Resultatet är ett långt stycke text och det kan hända att du måste bläddra nedåt i felsökningsverktygsfönstret för att hitta all relevant information. Felsökning av vanliga blåskärmsfelmeddelanden 0x000000ED och 0x0000007B 0x00000024 0x0000007E och 0x0000008E 0x00000050 0x000000D1 0x000000EA Använda felsökningsprogrammet i Windows Dell rekommenderar: "How to fix BlueScreen (STOP) errors that cause Windows Vista to Kitts och Nevis St. see this here Teknisk information: *** STOP: 0x000000ED(0x80F128D0, 0xC000009C, 0x00000000, 0x00000000) Bild 1: Exempel på blåskärmsfel Avsnitt 2: Felsökning av vanliga blåskärmsfelmeddelanden Stop 0x000000ED (UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME) Stop 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) De här två felen har liknande

Ange "!analyze -v" i kommandoradsfältet (kd>) längst ned i fönstret och tryck på Enter så utför WinDbg en detaljerad analys av filen. 0x0000007e Error Windows 8 Windows 7 Windows XP Innehållsförteckning: Vad är ett blåskärmsfel? Om en drivrutin identifieras i felmeddelandet, kan du antingen inaktivera drivrutinen eller kontakta maskin- eller programvarutillverkarna för en drivrutinsuppdatering. Om du av misstag har tagit bort eller mixtrat med filen boot.ini kan det hända att stoppkoden 0x7B visas under startproceduren.

Stop 0x0000007e 0xffffffffc0000005

Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela https://neosmart.net/wiki/blue-screen-death-bsod-errors-windows-vista/ STOP 0x000000EA (THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER) Det här blåskärmsfelet anger att en enhetsdrivrutin – nästan alltid en grafikdrivrutin – väntar på att något (vanligen en maskinvaruåtgärd) ska hända. 0x0000007e Windows 7 Kontakta maskinvarutillverkaren om du behöver en BIOS-uppdatering. Bsod 0x7e Windows 7 STOP 0x000000D1 (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_THAN_OR_EQUAL_TO) Den här stoppkoden anger att en drivrutin försökte få åtkomst till ett visst minnesområde när så inte skulle ske, vilket innebär att det själva drivrutinen är felaktig.

Saker att undersöka: 1 Om en drivrutins- eller biblioteksfil nämns i blåskärmsmeddelandet tar du reda på vilken drivrutin eller vilket program som filen hör till och uppgradera antingen till den senaste weblink Tack. Saker att undersöka: Om en drivrutins- eller biblioteksfil nämns i blåskärmsmeddelandet tar du reda på vilken drivrutin eller tillämpning som filen hör till och uppdaterar eller avaktiverar den. Bild 2: Felsökningsverktyget för Windows Förslag på kommando för kommandoraden i felsökningsverktyget Stoppkoden från blåskärmsmeddelandet (1000007F är samma kod som 0x7F) Det som Windows anger orsakade kraschen (atapi.sys i det här 0x0000007e Blue Screen

Kitts och Nevis St. ett fel medan ett fel bearbetades) Bild 4: Vidare analys av resultatet Felkontrollkoden (lägg märke till att siffran 8 visas i exemplet, vilket anger dubbelfel) Det antal gånger som systemet har Det tar mellan 30 sekunder och två minuter att göra en fullständig analys av en minnesdumpfil. navigate here Snabbtestet är inte ett tillräckligt genomgripande test i det här fallet.

Så här använder du verktyget: 1 Hämta och installera felsökningsverktyget för Windows från Microsofts webbplats . Stop Code 0x0000007e Om meddelandet visas igen, bör du utföra följande steg: Kontrollera att datorn har tillräckligt med diskutrymme. Skadat filsystem Starta återställningkonsolen från Windows-installationsskivan och kör chkdsk /f /r.

Avsnitt 3: Använda felsökningsprogrammet i Windows Video som rekommenderas av Dell – Dell har skapat en självstudiekurs online med anvisningar om hur du använder felsökningsprogrammet i Windows till att felsöka specifika

Utan felsökningsverktyget är du begränsad till att avinstallera/uppdatera/återställa den drivrutin som innehåller den drivrutinsfil som nämns i blåskärmsmeddelandet. Obs! Dina synpunkter har skickats. Stop 0x0000007e Xp NN är numret i en sekvens med skapade dumpfiler för en dag om flera dumpar skapades samma dag (den första kraschdumpen en viss dag får numret 01, den andra 02 osv.).

Filerna får namnet miniMMDDYY-NN.dmp, där MM är den månad, DD är den dag och YY är det år då dumpfilen skapades. Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela Antingen kan den inte hitta återstoden av sig själv eller så kan den inte läsa filsystemet på den plats där den tror att det är lagrat. his comment is here Kom ihåg: Kod 7 betecknar ett datafel som kan åtgärdas, inte ett diskfel.

Uppdatera system-BIOS till den senaste tillgängliga versionen. Felsöknings- och åtgärdsstegen för meddelandena är desamma och du behöver troligen använda felsökningsverktyget för Windows för att ta reda på vad som orsakade felet. Felsökningsverktyget måste anpassas något innan det går att använda. Inaktivera alternativ för BIOS-minnet som exempelvis caching eller shadowing.

Klicka här om du vill ändra operativsystem. I ett verkligt system är modulnamnet en länk som du kan klicka på om du vill ha användbar information om modulen, vem som skapade den, hur gammal den är osv.

Använd felsökningsverktyget för Windows för att göra en felsökning. Felaktigt konfigurerad BOOT.INI (Windows Vista).

UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME Om det är första gången som du ser detta meddelande, bör du starta om datorn. Sverige Välj land Afghanistan Albanien Algeriet Amerikanska Jungfruöarna Angola Anguilla Antigua och Barbuda Argentina Armenien Aruba Asien/Stillahavsområdet Australien Azerbajdzjan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belgien Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnien och Om du söker efter "windows debugger" på Google och klickar på länken för den första sökträffen kommer du till hemsidan för felsökningsverktyget för Windows. 2 När installationen är klar klickar du När du felsöker det här felet åligger det dig att ta reda på varför förvirring uppstått i Windows-kärnan och åtgärda orsaken till förvirringen.

Saker att undersöka: Konfigurationen av SATA-styrenhet i system-BIOS Om SATA-styrenheten växlas från ATA- till AHCI-läge (eller tvärtom) kan Windows inte kommunicera med SATA-styrenheten, eftersom olika lägen kräver olika drivrutiner. Försök med att växla SATA-styrenhetsläge i BIOS. STOP 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA) Den här stoppkoden anger att systemet försökte få åtkomst till en ej existerande del av minnet. Obs!

Försök med att återställa RAID-inställningarna till Autodetect (automatisk avkänning, vanligen rätt inställning). Felaktigt dragna eller dåligt anslutna kablar Försök att koppla från och ansluta båda ändarna av kablarna mellan enheten och styrenheten igen. Försök igen senare.