Home > Blue Screen > Aspire One Blue Screen Xp Install

Aspire One Blue Screen Xp Install

Contents

Försök med att växla SATA-styrenhetsläge i BIOS. Windows 8 Windows 7 Windows Vista Innehållsförteckning: Vad är ett blåskärmsfel? När vissa situationer uppstår i Windows stoppas systemet och den resulterande diagnostikinformationen visas med vit text på en blå skärm. Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela http://webamplayer.com/blue-screen/acer-aspire-one-install-xp-blue-screen.html

Kör diagnostik för datorminnet. STOP 0x000000D1 (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_THAN_OR_EQUAL_TO) Den här stoppkoden anger att en drivrutin försökte få åtkomst till ett visst minnesområde när så inte skulle ske, vilket innebär att det själva drivrutinen är felaktig. Det krävs administratörsbehörighet för att installera verktyget. STOP 0xC0000218 (STATUS_CANNOT_LOAD_REGISTRY_FILE) Den här stoppkoden anger att registret har skadats. http://ccm.net/forum/affich-118712-blue-screen-while-trying-to-install-xp

Blue Screen Error While Installing Windows Xp

Så här gör du om du måste använda Felsäkert läge för att ta bort eller inaktivera komponenter: Starta om datorn, tryck F8 för att visa listan Avancerade startalternativ och välj Felsäkert Felsökningsverktyget måste anpassas något innan det går att använda. Saker att undersöka: Om en drivrutins- eller biblioteksfil nämns i blåskärmsmeddelandet tar du reda på vilken drivrutin eller tillämpning som filen hör till och uppdaterar eller avaktiverar den.

Resultatet är ett långt stycke text och det kan hända att du måste bläddra nedåt i felsökningsverktygsfönstret för att hitta all relevant information. Felsökning av vanliga blåskärmsfelmeddelanden 0x000000ED och 0x0000007B 0x00000024 0x0000007E och 0x0000008E 0x00000050 0x000000D1 0xC0000218 0x000000EA Använda felsökningsprogrammet i Windows Återställa fabriksinställningarna för operativsystemet Avsnitt 1: Vad är ett blåskärmsfel? Blåskärmsfel inträffar när: Windows upptäcker ett fel som det inte går att återställa från utan att data går förlorade Windows upptäcker att viktiga operativsystemsdata har skadats Windows upptäcker att det har How To Fix Blue Screen Error In Windows Xp Installation Om meddelandet visas igen, bör du utföra följande steg: Kontrollera att datorn har tillräckligt med diskutrymme.

Målet med felsökningen är att hitta den drivrutinen och antingen avaktivera eller byta ut den. Blue Screen Error While Installing Windows Xp On Pc Det är en relativt komplicerad procedur som beskrivs i följande artikel i Microsofts kunskapsbas: "How to recover from a corrupted registry that prevents Windows XP from starting" (Återställa ett skadat register Det sätt som de här felmeddelanden visas på är ursprunget till termen blåskärmsfel eller "Blue Screen of Death". Saker att undersöka: 1 Om en drivrutins- eller biblioteksfil nämns i blåskärmsmeddelandet tar du reda på vilken drivrutin eller vilket program som filen hör till och uppgradera antingen till den senaste

Använd felsökningsverktyget för Windows för att göra en felsökning. Blue Screen While Installing Windows Xp On Laptop Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela Tänk på följande innan du använder verktyget: Felsökningsverktyget för Windows är inte ett verktyg som ingår i Windows som standard. Så här använder du verktyget: 1 Hämta och installera felsökningsverktyget för Windows från Microsofts webbplats .

Blue Screen Error While Installing Windows Xp On Pc

Butik Support Community Mitt konto Butik Support Community ×Close Kunskapsbank Svenska العربية Česky Dansk Deutsch English Español Suomi Français Italiano 日本語 한국어 Nederlands Norsk Polski Português

Saker att undersöka: 1 Försök med att starta med den senast fungerande konfigurationen. 2 Om det inte fungerar måste du försöka återställa registerfilerna manuellt. Blue Screen Error While Installing Windows Xp Felaktigt dragna eller dåligt anslutna kablar Försök att koppla från och ansluta båda ändarna av kablarna mellan enheten och styrenheten igen. Blue Screen While Installing Windows 7 När någon av de här stoppkoderna visas har följande inträffat: 1 Systemet har slutfört självtest vid start (POST). 2 Systemet har läst in NTLDR och överfört kontroll över startprocessen till NTOSKRNL

Försök igen senare. navigate here STOP 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXEPTION_NOT_HANDLED) STOP 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED) Dessa två felmeddelanden visar att ett oväntat tillstånd uppstod i ett program som körs i kärnan som programmet inte kunde återställas från. UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME Om det är första gången som du ser detta meddelande, bör du starta om datorn. Avinstallera alla nyligen installerade program och återställ nyligen installerade drivrutiner. Blue Screen Error In Windows Xp Installation

Sverige Välj land Afghanistan Albanien Algeriet Amerikanska Jungfruöarna Angola Anguilla Antigua och Barbuda Argentina Armenien Aruba Asien/Stillahavsområdet Australien Azerbajdzjan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belgien Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnien och Kontakta maskinvarutillverkaren om du behöver en BIOS-uppdatering. Ja Nej Skicka dina synpunkter Synpunkterna innehåller felaktiga tecken, du får inte använda specialtecknen <> () \ Skicka synpunkter Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Check This Out Om du av misstag har tagit bort eller mixtrat med filen boot.ini kan det hända att stoppkoden 0x7B visas under startproceduren.

Klicka här om du vill ändra operativsystem. Blue Screen Error In Windows Xp How To Solve Teknisk information: *** STOP: 0x000000ED(0x80F128D0, 0xC000009C, 0x00000000, 0x00000000) Bild 1: Exempel på blåskärmsfel Avsnitt 2: Felsökning av vanliga blåskärmsfelmeddelanden Stop 0x000000ED (UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME) Stop 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) De här två felen har liknande ett fel medan ett fel bearbetades) Bild 4: Vidare analys av resultatet Felkontrollkoden (lägg märke till att siffran 8 visas i exemplet, vilket anger dubbelfel) Det antal gånger som systemet har

Om en drivrutin identifieras i felmeddelandet, kan du antingen inaktivera drivrutinen eller kontakta maskin- eller programvarutillverkarna för en drivrutinsuppdatering.

Avsnitt 3: Använda felsökningsprogrammet i Windows Video som rekommenderas av Dell – Dell har skapat en självstudiekurs online med anvisningar om hur du använder felsökningsprogrammet i Windows till att felsöka specifika Obs! Antingen kan den inte hitta återstoden av sig själv eller så kan den inte läsa filsystemet på den plats där den tror att det är lagrat. Windows Xp Install Blue Screen 0x7b Prova att byta grafikkort.

Du måste hämta och installera programmet (15 MB) från Microsofts webbplats. Försök med att återställa RAID-inställningarna till Autodetect (automatisk avkänning, vanligen rätt inställning). Inaktivera alternativ för BIOS-minnet som exempelvis caching eller shadowing. this contact form STOP 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA) Den här stoppkoden anger att systemet försökte få åtkomst till en ej existerande del av minnet.

Skadat filsystem Starta återställningkonsolen från Windows-installationsskivan och kör chkdsk /f /r. I ett verkligt system är modulnamnet en länk som du kan klicka på om du vill ha användbar information om modulen, vem som skapade den, hur gammal den är osv. Obs! NN är numret i en sekvens med skapade dumpfiler för en dag om flera dumpar skapades samma dag (den första kraschdumpen en viss dag får numret 01, den andra 02 osv.).

Om du söker efter "windows debugger" på Google och klickar på länken för den första sökträffen kommer du till hemsidan för felsökningsverktyget för Windows. 2 När installationen är klar klickar du Hårddiskfel Kör inbyggd diagnostik på hårddisken. De flesta av er har troligen sett nv4_disp.sys i samband med det här blåskärmsfelet. Systemet lagrar vanligen minidumpfiler i antingen: C:\WINNT\Minidump\ eller C:\Windows\Minidump\.

Starta återställningkonsolen från Windows-installationsskivan och kör BOOTCFG /REBUILD STOP 0x00000024 (NTFS_FILE_SYSTEM) Den här stoppkoden visar att det har uppstått en situation som drivrutinen i NTFS-filsystemet inte kan hantera och det har Felaktigt konfigurerad BOOT.INI (Windows XP). Obs! RAID-inställningar Det kan hända att det här felet uppstår om du har experimenterat med inställningarna för RAID-styrenheten.

När du felsöker det här felet åligger det dig att ta reda på varför förvirring uppstått i Windows-kärnan och åtgärda orsaken till förvirringen.